the Ascent

Beautiful photos of modern buildings under blue skyAlle gebouwen die de komende 20 jaar nodig zijn, staan er al!
uitspraak SBR, kennispartner bouwsector in 2012″

De economen zijn het eens. Er is iets structureel verandert in de economie. De komende decenia zal in de bebouwde omgeving het accent meer liggen op herstructureren van verouderde gebieden en het behoud van bestaande bebouwing. Gecombineerd met een terugtrekkende overheid vraagt dit om een andere instelling van: eigenaren, beheerders, huurders, bewoners en overheidsinstanties.

Vanuit deze overtuiging werk ik, om uw gebied en vastgoed een tweede leven te geven.  Of het nu gaat om: wonen, werken, winkelen of recreëren.

Met the Ascent, kom je uit het dal!

M: info@theascent.nl        T: 0765652434       A: takkebijsters 9b, 4817BL Breda

Ambitie

Electricity distribution hall in metal industryAmbitie

De wereld is constant in beweging: wensen, smaken, regels, etc.. veranderen mee. Vastgoed kenmerkt zich door hoge investeringen, die vragen om een lange looptijd. Deze looptijd kan eindigen in; stilstand, veroudering, verpaupering en leegstand. Ik sta voor een duurzame oplossing en wil met innovatieve en gerichte investeringen gebieden moderniseren en doen herleven. Daarna met actief betrokken beheer de gebieden levend houden.

M: info@theascent.nl        T: 0765652434       A: takkebijsters 9b, 4817BL Breda

gebied & gebouw

Messy abandoned factory roomgebied & gebouw

Een gebouw en zijn omgeving hebben een directe relatie met elkaar. Een verouderd gebouw renoveren in een verouderde omgeving is zinloos en vice versa. Bij veroudering dienen beide aangepakt te worden. De modernisering van een omgeving is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid van: de gebruikers, de eigenaren en de overheid. De belangen van de actoren zijn niet altijd gelijk, als gebiedsregisseur ben ik het onafhankelijke verbindende element tussen de partijen.

 

 

 

M: info@theascent.nl        T: 0765652434       A: takkebijsters 9b, 4817BL Breda

gebiedsregisseur

Industrie Panorama

gebiedsregisseur

De gebiedsregisseur voert in opdracht van de eigenaren, bewoners en de overheid de regie in een gebied.
Hieronder word verstaan: coördinatie, sturing, en leiding.

De gebiedsregisseur is:
• bruggenbouwer, verbind de verschillende belangen en stuurt die in één richting
• communicator, verzorgd de communicatie & marketing in en van een gebied
• organisator, regelt fysieke ingrepen en sociale contacten
• creatief, komt met oplossingen en nieuwe ideeën
• penningmeester, zoekt financiering en is budgethouder,
• inspirator, voor bewoners en bezoekers.

M: info@theascent.nl        T: 0765652434       A: takkebijsters 9b, 4817BL Breda

BIZ ?

Collaboration. female showing cardBIZ oprichten

Op bedrijventerreinen en in winkelgebieden willen ondernemers steeds vaker gezamenlijk investeren om de omgeving veiliger of aantrekkelijker te maken. Voor het verkrijgen van financiering, verdeling van de kosten en goede afspraken met de gemeente, kan de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) een goede oplossing zijn.
De BIZ is een wettelijk instrument. Als een ruime meerderheid van de ondernemers in een gebied instemt met een BIZ plan, dan kan de Gemeente een verplichte bijdrage bij alle bedrijven innen. Dit geld is dan bestemd voor het betreffende gebied en wordt beheerd door de ondernemers in dat gebied.

The Ascent helpt met het opzetten en uitvoeren van de BIZ.

M: info@theascent.nl        T: 0765652434       A: takkebijsters 9b, 4817BL Breda

Blue Business Area

BBA grootDe Blue Business Area is een concept voor de verduurzaming van een bestaand bedrijventerrein. Het is ontwikkeld in samenwerking met Bureau van Miert.

Wij verduurzamen vanuit de filosofie van de blauwe economie geïnspireerd door het gelijknamige boek van Gunter Pauli.

wat is dat, een Blue Business Area?

Uitgaan van wat we nu hebben en dit gebruiken voor de opbouw van en duurzame toekomst. We willen direct haalbare doelen bereiken met (bedrijfs)economisch verantwoorde investeringen. Werken met en behouden van wat er al is. Dit is een manier om duurzaam om te gaan met het heden en de toekomst. Vertalen van groene idealen naar direct sociaal en economisch rendement voor mens en omgeving, dit is het idee achter een Blue Business area.

De eerste Blue Business Area realiseren we nu in Breda. www.takkebijsters.nl

Logo TakkebijstersM: info@theascent.nl        T: 0765652434       A: takkebijsters 9b, 4817BL Breda